Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.polgum.sklep.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej regulaminem, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem "www.polgum.sklep.pl".

2. Właścicielem sklepu internetowego i administratorem jest Paweł Olczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H. POL-GUM PAWEŁ OLCZAK ul. MSZCZONOWSKA 25/34, 96-100 SKIERNIEWICE wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5341530090, REGON 101480275

3. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej odpowiednio skonfigurowanej.

4.DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej www.polgum.sklep.pl

Sprzedawca – Paweł Olczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H. Pol-Gum Paweł Olczak ul. Mszczonowska 25/34, 96-100 Skierniewice, REGON 101480275, NIP 5341530090

Kupujący - rozumie się przez to osobę składającą zamówienie w sposób określony w regulaminie

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca- kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Sklep internetowy - sklep internetowy działający na stronie internetowej www.polgum.sklep.pl

Formularz zamówienia - formularz za pomocą, którego kupujący może dokonać zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego

Administrator Danych Osobowych- rozumie się przez to sprzedawcę

Towar - jest to rzecz, stanowiąca przedmiot sprzedaży w sklepie internetowym

Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.

5.KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kupujący ma możliwość uzyskania kontaktu ze sprzedawcą wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:

- pod adresem mailowym: pol-gum@wp.pl

- listownie pod adresem: ul. Mszczonowska 46B, 96-100 Skierniewice.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 

 

                                                               Zasady zwrotu produktu:

                        UWAGA!!!! TOWAR CIĘTY Z METRA NIE PODLEGA ZWROTOWI !!!!!!

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta,obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014 r Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość .

2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail: pol-gum@wp.pl lub drogą listowną wraz z towarem oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.

3. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujacy ma kolejne 14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru.

4. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru. ( przedsiębiorcom dokonującym zakupów na fakturę nie przysługują żadne uprawnienia konsumenckie z wyjątkiem jednoosobowych działalności gospodarczych, ale tylko w przypadku takich zakupów, które nie będą związane z ich zawodową działalnością)

W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę Vat, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury Vat a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury Vat.

W przypadku gdy towar został zakupiony na paragon, zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanego przez Kupującego formularza wraz z oryginałem paragonu.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu bez śladów użytkowania.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku towarów sprzedawanych z metra bieżącego nie podlegają one zwrotowi lub zamianie.

Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Zwracany towar należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na własny koszt (bez pobrania przesyłki takie nie bedą odbierane) na adres sklepu: P.H.Pol-Gum, ul.Mszczonowska 46 B , 96-100 Skierniewice.

7. Wszelkie reklamacje należy w pierwszej kolejności zgłosić na adres e-mail: pol-gum@wp.pl lub telefonicznie: 505-187-361

8. Złożenie zamówienia oznacza akceptację powyższych warunków.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

W przypadku przesyłek pobraniowych zgodnie z przepisem art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, obowiązkiem kupującego jest odebrać zamawiany towar i zapłacić sprzedawcy cenę, w sytuacji której kupujący nie odbiera przesyłki za pobraniem, nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania a sprzedawca będzie dochodzić odpowiednich roszczeń na drodze sądowej.

 

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl